Introducere

Aceşti Termeni şi Condiţii ale website-ului Psihologia gândului, scrise pe această pagină ar trebui să te ajute la folosirea website-ului nostru, www.psihologiagandului.ro, cu adresa web https://psihologiagandului.ro.
Aceşti Termeni şi Condiţii vor fi aplicabili în mod deplin şi vor reglementa folosirea de către tine a acestui website. Utilizând acest website, eşti de acord să accepţi toţi Termenii şi Condiţiile scrise aici.

Nu trebuie să foloseşti acest website dacă nu eşti de acord cu vreunul dintre Termenii şi Condiţiile acestui website.

Minorii şi persoanele sub 18 ani pot folosi acest website în scop informaţional. Totuşi, eventualele achiziţionări de produse de pe acest website sau de pe website-urile partenerilor/advertiserilor se presupune că le vor face cu acordul reprezentanţilor lor legali.

Misiunea Psihologia gândului

Website-ul Psihologia gândului are scop informaţional şi oferă utilizatorilor articole, recomandări şi trimiteri la materiale de psihologie motivaţională şi dezvoltare personală.

Întregul conţinut publicat pe acest Website este pur informativ şi interpretat prin prisma subiectivă a fondatorului website-ului. Nimic din ceea ce este publicat pe acest Website nu trebuie considerat o reţetă 100% aplicabilă tuturor oamenilor.

Website-ul Psihologia gândului îşi propune să vină în sprijinul oamenilor cu articole de dezvoltare personală, recenzii de cărţi motivaţionale şi reduceri/promoţii de cărţi.

Drepturile de proprietate intelectuală

În afară de conţinutul citat din resursele indicate în cuprinsul articolelor, Psihologia gândului şi/sau advertiserii care sunt promovaţi pe acest website deţin toate drepturile de proprietate intelectuală şi materialele conţinute/la care se face referire în acest Website. 

Ai acces la licenţă limitată pe Website, numai în scopul de a vedea materialul şi articolele conţinute de acest Website şi de a cumpăra produsele promovate de către advertiseri.

Pe acest website pot apărea link-uri de afiliat către campanii, promoţii sau produse promovate de advertiseri precum , sau alte terţe persoane juridice cu scop comercial. 

Restricţii

Îţi este interzis să faci următoarele: 

  • să publici conţinutul de pe acest website în orice alt loc, fără acordul administratorului Psihologia gândului. Această clauză nu se referă la distribuirea articolelor de pe Website prin intermediul reţelelor de socializare, cu indicarea clară a adresei web a acestui Website şi a sursei articolului.
  • vânzarea, sublicenţierea şi/sau comercializarea în alt mod a materialelor sau articolelor de pe Website; 
  • publicarea neautorizată a oricărui material de pe Website, a articolelor, pozelor sau a produselor achiziţionate;
  • utilizarea acestui Website în orice alt scop care este sau ar putea fi de natură păgubitoare pentru acest Website; 
  • utilizarea acestui Website în orice alt mod care are impact asupra accesului sigur şi nestingherit al utilizatorilor la acest Website; 
  • utilizarea acestui Website contrar legilor şi normelor aplicabile sau în orice alt mod care ar putea creea prejudicii Website-ului sau oricărei persoane fizice sau juridice care au legătură cu acest Website sau care intră în contact cu acest Website.
  • angajarea în orice activitate de minerit date, colectare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest Website; 
  • folosirea acestui Website în scopul de a face reclame sau marketing de către alţi utilizatori;

Anumite zone din acest Website sunt restricţionate accesului publicului şi Psihologia gândului s-ar putea să restricţioneze în viitor accesul publicului la orice alte zone din acest Website, oricând, fără a anunţa în prealabil acest lucru.

Orice nume de utilizator sau parolă ai putea avea pentru acest Website sunt confidenţiale şi eşti obligat să păstrezi confidenţialitatea lor. 

Conţinutul Tău 

În Termenii şi Condiţiile Standard ale website-ului Psihologia gândului, „Conţinutul Tău” ar trebui să însemne orice fişier audio, text video, imagini sau orice alt material pe care alegi să îl afişezi pe acest Website.

Publicând Conţinutul Tău, acorzi website-ului Psihologia gândului o licenţă neexclusivă, irevocabilă internaţional pentru a folosi, reproduce, adapta, publica, traduce şi distribui în oricare reţea de media sau de socializare acel conţinut.

Conţinutul Tău trebuie să fie al tău personal şi nu trebuie să încalce drepturile legale ale vreunui terţ. Psihologia gândului îşi rezervă dreptul să înlăture oricare din Conţinutul Tău de pe acest Website oricând, fără înştiinţare. 

Confidenţialitatea datelor tale 

Citeşte în acest sens Politica de confidenţialitate. 

Nicio garanţie 

Acest Website este livrat „aşa cum este şi cum îl vezi” cu toate greşelile sau lipsurile sale.

Psihologia gândului nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio garanţie de niciun fel legată de acest Website, materialele conţinute de acest  Website, valabilitatea informaţiilor de pe website-urile la care face trimitere/ale advertiserilor sau resursele la care face referire/trimitere.

De asemenea, nimic din ceea ce conţine acest Website nu trebuie interpretat ca fiind un sfat sau o reţetă valabilă 100% pentru oricine, ci doar nişte recomandări exprimate în baza resurselor studiate de fondatorul website-ului şi a experienţei sale subiective. 

Limitarea răspunderii 

În niciun caz nici Psihologia gândului nici vreunul dintre editorii, utilizatorii sau deţinătorii website-ului nu trebuie ţinuţi răspunzători pentru nimic care rezultă din acest Website sau care are legătură cu acest Website sau cu folosirea lui de către tine, chiar dacă această răspundere ar putea reieşi din vreun contract sau vreo lege aplicabilă.

Psihologia gândului, inclusiv editorii, utilizatorii şi administratorul Website-ului nu sunt ţinuţi răspunzători pentru nicio răspundere directă, indirectă, consecventă sau rezultată din acest Website sau din folosirea acestui Website de către tine.   

Compensaţia

Prin prezenta, despăgubiți în maximă măsură Psihologia gândului de și împotriva oricărei și/sau a tuturor obligațiilor, cheltuielilor, cerințelor, cauzelor de acțiune, daunelor și cheltuielilor care apar în orice fel legate de încălcarea dvs. a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni.

Separabilitate

Dacă orice prevedere din cadrul acestor Termeni şi condiţii Psihologia gândului apare ca fiind invalidă din cauza unor legi aplicabile, acea prevedere va fi ştearsă fără a afecta restul prevederilor de faţă.

Modificarea Termenilor

Psihologia gândului are permisiunea să revizuiască aceşti Termeni şi condiţii oricând consideră necesar, şi, folosind acest Website eşti considerat că iei cunoştinţă de aceşti Termeni şi condiţii în mod regulat. 

Permisiuni

Psihologia gândului are permisiunea să atribuie, transfere şi subcontracteze drepturile sale şi/sau obligaţiile prevăzute de aceşti Termeni fără nicio notificare.

Totuşi, ţie nu îţi este permis să atribui, transferi sau subcontractezi niciunul dintre drepturile tale şi/sau obligaţii prevăzute în aceşti Termeni. 

Întregul Acord

Aceşti Termeni şi condiţii Psihologia gândului constituie întregul acord între Psihologia gândului şi tine în legătură cu folosirea de către tine a acestui Website şi prevalează asupra tuturor acordurilor şi înţelegerilor anterioare.

Legea aplicabilă & Jurisdicţia

Aceşti Termeni şi Condiţii vor fi guvernaţi de şi interpretaţi în concordanţă cu legile statului român în vigoare şi te supui jurisdicţiei neexclusive a statului şi instanţelor naţionale din România pentru rezolvarea oricăror dispute. 

Cu prioritate, orice neînţelegeri sau dispute rezultate din conţinutul/folosirea/produsele existente pe acest Website se rezolvă cu prioritate pe cale amiabilă sau prin soluţionarea online a litigiilor.

Scroll to Top